Mielieji bendradarbiai Viešpaties darbe,

DĖKOJAME VISIEMS JUMS, AUKOJUSIEMS PRAĖJUSIAIS METAIS, tad kviečiame ir šiemet skirti savo 1,2% nuo sumokėto GPM mūsų leidyklai - Viešajai įstaigai Reformatų literatūros centrui.

O dar mums neaukojusiuosius kviečiame įvertinti šios leidybinės tarnystės svarbą Lietuvoje ir apsvarstyti apaštalo Pauliaus žodžius apie gerų darbų rėmimą ir aukojimą:

„[...] aš noriu, kad tu nuolatos pabrėžtum šiuos dalykus, jog įtikėjusieji Dievą rūpintųsi paremti gerus darbus. Tai gera ir naudinga žmonėms. [...] Teisininką Zeną ir Apolą išleisk į kelionę gerai aprūpintus, kad jiems nieko netrūktų. Tesimoko ir mūsiškiai remti gerus darbus būtinoms reikmėms patenkinti, kad neliktų bevaisiai.“ - Titui 3, 8. 13-14

Taigi mes kviečiame Jus nelikti bevaisiais Viešpatyje ir remti Reformatų literatūros centrą savo 1,2% GPM! Techniškai ši 1,2% GPM parama Jums nieko nekainuos, tačiau mums kaip leidyklai padės su Jūsų įgalinimu daryti gerus darbus stokojantiems skaitytojams bei Lietuvos bažnyčioms.

Šiais 2024 metais tebevykdysime praeitąmet pradėtą knygų lentynos projektą, kuriuo siekiame 40 Lietuvos bažnyčių bibliotekų aprūpinti mūsų leidyklos knygomis visiškai nemokamai! Tai bažnyčioms nieko nekainuoja, tačiau mums kainuoja produkciją, BILLY lentynų nupirkimą bei jų pristatymą automobiliu į kiekvieną bažnyčią.

Keletas skaičių apie knygų lentynos projektą iš 2023 m. vasaros kelionių po LT bažnyčias:

         • aplankyta 30 bažnyčių;

         • padovanota ~2640 knygų;

         • dovanotų knygų ir lentynos bendra vertė ~15 tūkst. Eur

         • nuvažiuota ~3430 km.

Tad kviečiame Jus tapti mūsų tyliais nematomais partneriais ir užnugariu ir toliau vykdant šį fenomenalų projektą 2024 metais!

JŪSŲ 1,2% GPM PARAMA BŪTŲ DIDŽIULIS PASKATINIMAS IR PADRĄSINIMAS TĘSTI IR UŽBAIGTI PRADĖTĄ DARBĄ.


Nuolankiai Viešpatyje,

Julius Jonušas

__________________________

APIE 1,2% GPM SKYRIMĄ

Deklaruodami pajamas gyventojai kiekvienais metais gali skirti paramai dalį sumokėto pajamų mokesčio nuo jų gaunamo darbo užmokesčio, dividendų, individualios veiklos pajamų ar pelningai parduoto turto.

Nuo 2024 m. skirti dalį sumokėto pajamų mokesčio galima pateikiant prašymą (forma FR0512) tik elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) iki gegužės 2d. Prašymas skirti paramą bus įvykdytas tik teisingai ir laiku pateikus pajamų mokesčio deklaraciją.

TRUMPA INSTRUKCIJA KAIP SKIRTI PARAMĄ PER VMI SAVITARNĄ

1. Prisijunkite prie EDS adresu https://deklaravimas.vmi.lt

2. Prisijungti prie EDS galima per išorines sistemas, pvz., el. bankininkystę su el. parašu ar su VMI priemonėmis.

p2.png

3.    Prisijungę prie sistemos, atlikite paveikslėlyje parodytus žingsnius:
1) skiltyje „Deklaravimas“
2) pasirinkite „Pildyti formą“.
3) „Dažniausiai pildomų formų“ sąraše rasite Prašymas skirti paramą.
p1.png

4. Formos pildymo lange spauskite gaublio ikoną:


5. Paspaudus gaublio ikoną, atsidarys pirmasis paramos vedlio langas.
– Jei parama už 2023 m. mokestinį laikotarpį nebuvo paskirta pagal ankstesnį prašymą, norėdami pradėti pildymą, spauskite „Pradėti“. Atsidariusiame gavėjo paieškos lange įrašykite:
• mūsų įmonės kodą – 226191080 ir spauskite „Tęsti“. Kitame lange įrašykite:
• mokesčio dalies dydis -1,2%
• mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio - 2027. Suvedę duomenis spauskite „Išsaugoti“
– Jei paramą už 2023 m. jau skyrėte pagal ankstesniais metais pateiktą prašymą, pirmame vedlio lange matysite duomenis apie Jūsų skirtą paramą. Paspaudę „Tęsti“ galėsite koreguoti ar pateikti naujus duomenis.

6. Peržiūrėkite, ar duomenys teisingi spauskite „Taip, teisingi“.
Patvirtinę duomenų teisingumą, atsidariusiame lange spauskite „Formuoti prašymą“ ir spauskite „Pateikti“.

SVARBU! PARAMA UŽ 2023 M. MOKESTINĮ LAIKOTARPĮ BUS PERVESTA, JEI:
• Prašymą pateikėte iki numatytos datos – 2024 m. gegužės 2 d.;
• Privalėjote ir laiku pateikėte Pajamų mokesčio deklaraciją (Terminas - 2024 m. gegužės 2 d.).

Naujos paskyros registracija

Jau turite paskyrą?
Tada prisijunkite arba atkurkite slaptažodį