Viešoji įstaiga „Reformatų literatūros centras“, įkurta 1999 m. pabaigoje, yra ne pelno siekianti įstaiga, kurios tikslas – skleisti XVI a. reformacijos principus ir skelbti biblinę krikščionybę per spausdintą žodį. Siekiame aprūpinti Lietuvos žmones geriausiomis krikščioniškomis knygomis bei resursais lietuvių, rusų bei anglų kalbomis – kad jie galėtų pažinti vienintelį tikrąjį Dievą ir Jo siųstąjį Jėzų Kristų (Jn 17, 3).

Šiame sunkiame, bet šlovingame darbe esame palaikomi daugelio krikščionių maldomis ar padrąsinančiu žodžiu, tačiau be piniginių lėšų išsikelti tikslai negali būti įgyvendinti. Todėl prašome ir kviečiame Jus asmeniškai prisidėti prie Evangelijos skleidimo Lietuvoje.

Tai galite padaryti pervesdami 2% nuo Jūsų sumokėto gyventojų pajamų mokesčio Viešajai įstaigai „Reformatų literatūros centras“.

Visos per paramą gautos pajamos skiriamos naujų krikščioniškų knygų leidybai bei krikščioniško žurnalo „Malonės šauklys“ leidimui.PARAMA PER PAYPAL

Taip pat mūsų leidybos veiklą galite paremti per PayPal sistemą, skirdami bet kokio dydžio auką. Tai galite padaryti paspaudę šią nuorodą.Širdingai dėkojame Viešpačiui už Jūsų paramą.

Naujos paskyros registracija

Jau turite paskyrą?
Tada prisijunkite arba atkurkite slaptažodį