1. Įžanga ir sąvokos.

1.1. Šios Privatumo politikos prasme paslaugos apima visus ir bet kokius asmens (toliau – Lankytojas), apsilankiusio internetiniame reformatų knygyne adresu reformatuknygos.lt (toliau – Knygynas) veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Knygyne, įskaitant, bet neapsiribojant bendravimu forume, interaktyviu bendravimu („chat“), skelbiamos informacijos skaitymą, atsiliepimų ir komentarų rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą bei gavimą ir kita (toliau – Paslaugos).

1.2. Naudodamasis Paslaugomis Lankytojas be išlygų ir apribojimų sutinka su šia Privatumo politika, o taip pat kitais Knygyne prieinamais dokumentais, kuriuose nustatyti Lankytojo informacijos rinkimo tikslai ir būdai, jos saugojimo sąlygos ir pan. Jei Lankytojas nesutinka su šia Privatumo politika, Lankytojas neturi teisės naudotis Knygyno Paslaugomis.

 

 2. Knygyno renkama informacija.

2.1. Naudojantis Knygynu, iš Lankytojo gali būti pareikalauta atlikti Registraciją tam, kad Lankytojas galėtų naudotis tam tikromis Paslaugomis.

2.2. Knygynas turi teisę savo nuožiūra naudotis visa Lankytojo pateikta informacija, kurią Lankytojas pateikia atlikdamas Registraciją, o taip pat kitais būdais Knygyno sukaupta informacija apie Lankytoją.

2.3. Informacija, kuri yra surenkama Lankytojui atliekant Registraciją ir (ar) prisijungus prie Knygyno, o taip pat tiesiog lankantis Knygyne, yra skirstoma į anoniminę ir asmeninę.

2.3.1. Anoniminė informacija. Knygynas renka anoniminę informaciją susijusią su faktais, kurie negali būti pritaikyti individualiam lankytojui. Pavyzdžiui, Knygynas renka tam tikrą informaciją kiekvieną kartą Lankytojui apsilankius Knygyne, norėdamas padidinti prisijungusių prie Knygyno lankytojų naršymo kokybę. Knygynas renka visų lankytojų IP adresus, susijusius duomenis ir naršyklių bei operacinių sistemų tipus. Knygynas taip pat renka bendras paieškos išraiškas iš įvairių paieškos programų, orientuotų į vidinę reklamą, bei 50 populiariausių paieškos žodžių sąrašą. Knygynas renka šią visų lankytojų informaciją Paslaugų stebėjimo, tobulinimo ir tiesioginės reklamos tikslais. Knygynas taip pat kaupia informaciją apie Lankytojo atsakymus į klausimus, pateiktus Knygyne, siekiant išsiaiškinti Lankytojo nuomonę apie Paslaugas, o taip pat Knygyne talpinamą reklamą. Knygynas šią informaciją gauna iš visų lankytojų, nepriklausomai nuo to, ar jie užsiregistravę ar ne.

2.3.2. Asmeninė informacija. Tai informacija, susijusi su duomenimis, kurie tiksliai nusako, kas yra Lankytojas, tokie kaip vardas, adresas ir t.t. Tokia informacija gali būti renkama kaip priedas prie anoniminės informacijos. Knygynas asmeninę informaciją renka toliau išvardintais būdais iš skirtingų Knygyno dalių:

2.3.2.1. Registracija: kai Lankytojas registruojasi Knygyne, Lankytojas pateikia šiuos duomenis: savo vardą, pavardę, adresą, pašto kodą, elektroninio pašto adresą, gimimo datą, telefono numerį ir (ar) kitą informaciją, kurią pateikti reikalaujama Registracijos metu.

2.3.2.2. Korespondencija ir bendravimas: jei Lankytojas susisiekia su Knygynu, tai Knygynas gali išsisaugoti tokio bendravimo įrašus ir kitą su tuo susijusią informaciją.

2.3.2.2. Knygynas turi teisę kaupti informaciją apie Lankytoją jam prisijungiant prie Knygyno. Ši informacija rodo, kokias prekes Lankytojas peržiūri, kokiu laiku ir kaip dažnai tą daro. Taip pat, ši informacija apima duomenis, kuriuos Lankytojas siunčia Knygynas tinkle.

 

3. Pateiktos informacijos saugojimas. (buvo Asmenys gaunantys informaciją.)

3.1. Registracijos metu Lankytojo pateikta informacija, o taip pat bet kokia kita informacija, kuri tampa prieinama Knygyno Lankytojui naudojantis Paslaugomis, yra kaupiama ir saugoma tik Knygyno serveryje. Knygynas įsipareigoja saugoti ir neperduoti Lankytojo pateiktų duomenų bet kokiems tretiesiems asmenims.

3.2. Knygynas atkreipia Lankytojo dėmesį į tai, jog Knygyne gali būti pateikiamos nuorodos į kitas interneto svetaines. Kai kuriose iš tokių interneto svetainių gali būti kaupiama Lankytojo asmeninė informacija, o reklaminės interneto svetainės gali naudoti slapukus (angl. slapukai) ir „web beacons“ (taip vadinami „tinklo šnipai“) savo reklamose, siekdami surinkti informaciją apie Lankytoją. Prašome perskaityti Privatumo politikos 4 skyrių, kuriame sužinosite daugiau apie reklamą Knygyne. Knygyno Privatumo politika ir jose išdėstytos nuostatos neapima trečiųjų asmenų taikomos privatumo politikos bei nuostatų dėl informacijos rinkimo. Knygynas nėra ir nebus laikomas atsakingu už jokius trečiųjų asmenų, renkančių informaciją apie Lankytoją, veiksmus.

 

4. Slapukai, „Web beacons“ ir jų naudojimas.

4.1. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog Knygynas renka anoniminę informaciją apie Lankytoją naudodamas slapukus ir „web beacon“.

4.2. Slapukai – tai maži tekstiniai dokumentai, turintys unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į Lankytojo kompiuterio kietąjį diską, kad interneto svetainės administratorius galėtų atskirti Lankytojo kompiuterį ir matyti Lankytojo veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja Lankytojo naršyklę kiekvieną kartą Lankytojui apsilankius Knygyne. Slapukai neleidžia interneto svetainėms įsiminti jokios asmeninės Lankytojo informacijos (tokios kaip Lankytojo vardas ir adresas), kurią Lankytojas galėtų pamiršti įslaptinti.

4.3. Slapukai leidžia Knygynui automatiškai įsiminti Lankytojo interneto naršyklės tipą, kai Lankytojas lankosi Knygyne. Norėdamas pasiūlyti Lankytojui kuo geresnę paslaugų kokybę, Knygynas naudoja Slapukus tam, kad:

4.3.1. galėtų teikti produktus ir paslaugas kuo kokybiškiau ir veiksmingiau. Saugant tam tikrą informaciją Slapukuose arba siejant Slapukus su registracija, mėgstamiausiais tinklapiais ar trumpu Lankytojo apibūdinimu Knygyno kompiuterinėje sistemoje, Knygynas gali pateikti Paslaugas žymiai greičiau ir efektyviau didesniam lankytojų skaičiui. Ši informacija paprastai saugoma užkoduota forma, kurią iššifruoti gali tik Knygynas;

4.3.2. galėtų vesti statistiką, tokią kaip lankytojų skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su Lankytojo asmenine informacija.

4.4. Slapukų naudojimas yra pramoninis standartas, todėl jie naudojami daugelyje interneto svetainių. Yra galimybė užkirsti kelią Slapukų prasiskverbimui į Lankytojo kompiuterį arba uždrausti bet kokias Slapukų formas. Tokiu atveju dalis Paslaugų gali dalinai arba visiškai neveikti.

4.5. „Web beacons“, taip pat žinomi kaip GIF‘ai arba vieno pikselio GIF‘ai, – tai maži grafiniai dokumentai, kuriuos Knygynas gali talpinti Knygyne ir elektroniniuose laiškuose, kuriuos Knygynas siunčia Lankytojui. Slapukai bei „Web beacons“ drauge leidžia Knygynui tiksliai suskaičiuoti unikalių lankytojų skaičių tam tikrose Knygyno puslapiuose ir atitinkamų puslapių parodymų skaičių. Naudodamasis „web beacons“, Knygynas taip pat gali sužinoti, kiek kartų buvo peržiūrėta konkretus Knygyno puslapis, kurio reklama buvo pateikta Lankytojui elektroniniu paštu arba kiek kartų buvo peržiūrėta konkreti prekė bei jos specifikos aprašymas. Tokia informacija nebūna susieta su Lankytojo asmenine informacija.

4.6. Bet kuris Knygyne esantis paveikslėlis gali būti „web beacons“. Tretieji asmenys, reklamuodamiesi Knygyne ar kitais būdais, gali naudoti „web beacons“ pačioje reklamoje.

4.7. Kadangi „web beacons“ veikia kartu su Slapukais, Lankytojas gali uždrausti „web beacons“ rinkti Lankytojo informaciją, nustatydami savo naršyklę kaip nepriimančią bet kokių, arba tik Knygyno Slapukus.

 

5. Lankytojo informacijos naudojimas.

5.1. Knygynas turi teisę savo nuožiūra, visapusiškai ir bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu naudotis visa sukaupta informacija apie Lankytoją. Toliau yra paminėti pavyzdžiai, kokiems tikslams Knygynas gali naudoti informaciją, surinktą apie konkretų Lankytoją:

5.1.1. tam, kad galėtų redaguoti Turinį taip, kaip Lankytojui yra aktualiausia, t. y. tokias Knygyno dalis kaip Ypatingi pasiūlymai, Mano paskyra, Krepšelis ir kitas. Kai kuriais atvejais Knygynui reikia žinoti tikslius duomenis apie Lankytoją tam, kad Knygynas galėtų pasiūlyti specializuotas Paslaugas ir Prekes bei tikslinę reklamą;

5.1.2. Knygynas taip pat naudoja bendrus duomenis statistinei analizei apie bendras charakteristikas ir Registraciją atlikusių Lankytojų elgesį, siekdamas išsiaiškinti poreikius, susijusius su tam tikromis Knygyno skiltimis bei išanalizuoti, kaip ir kur efektyviausiai panaudoti turimus resursus. Be šių duomenų Knygynas nežinotų, kurios Knygyno skiltys yra populiariausios ir negalėtų tinkamai keisti bei redaguoti Turinio ir siūlomų Paslaugų;

5.1.3. Knygynas kaupia bendrą paieškos žodžių sąrašą iš įvairių paieškos programų. Ši informacija kaupiama anonimiškai ir yra naudojama Paslaugų vystymo, Prekių asortimento formavimo, stebėjimo ir gerinimo tikslais, tikslinės reklamos tobulinimui ir kitais tikslais;

5.1.4. Lankytojui davus sutikimą ir užsiprenumeravus naujienlaiškius, Knygynas gali siųsti elektroninius naujienlaiškius su informacija apie Paslaugas, kurios, Knygyno nuomone, būtų aktualios Lankytojui.

 

6. Lankytojo informacijos keitimas.

6.1. Lankytojas gali, o Taisyklėse nustatytais atvejais ir privalo, papildyti ir (ar) pakeisti savo Prisijungimo duomenis, jiems pasikeitus. Prisijungimo duomenys gali būti keičiami Knygyne nurodyta tvarka ir būdais.

 

7. Informacijos apsaugos priemonės.

7.1. Knygynas naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Lankytojų Prisijungimo duomenis. Prie Lankytojo Prisijungimo duomenų gali prieiti tik tam įgalioti Knygyno atstovai.

7.2. Knygynas primena, jog Lankytojas yra pats atsakingas už visų Prisijungimo duomenų slaptumą. Knygynas prašo būti atsargiam naudojant ir saugant Prisijungimo duomenis. Lankytojas turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Lankytojo profilio, kur galima pamatyti ar redaguoti asmeninę informaciją, ypač tais atvejais, kai Lankytojas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz. interneto kavinėje).

7.3. Knygynas įsipareigoja apsaugoti Lankytojo asmens duomenis, kuriuos tvarko Knygynas, tačiau atsižvelgiant į tai, kad Lankytojo informacija yra siunčiama interneto ryšiu, Knygynas įspėja, kad Knygynas negali garantuoti ir negarantuoja jokios Lankytojo perduodamos informacijos, įskaitant ir asmeninius duomenis, saugumo.

 

8. Asmenį identifikuojančios informacijos saugojimo vieta.

8.1. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog Lankytojo Prisijungimo duomenys, o taip pat bet kokia kitokia informacija susijusi su lankytoju ir kurią renka Knygynas, gali būti saugoma tiek Lietuvos Respublikos teritorijoje tiek ir bet kurioje kitoje šalyje. Naudodamasis Knygynu Lankytojas sutinka su aukščiau nurodytos informacijos perdavimu už Lankytojo šalies ribų.

 

9. Atnaujinimai.

10.1. Knygynas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti Privatumo politiką, o tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo šiame Knygyno puslapyje. Jei Lankytojas po Privatumo politikos pakeitimų paskelbimo naudojasi Knygynu ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais. Lankytojui nesutinkant su pakeistu Privatumo politikos turiniu, jis praranda teisę naudotis Paslaugomis, o taip pat privalo nedelsiant panaikinti savo registraciją Knygyne.

Naujos paskyros registracija

Jau turite paskyrą?
Tada prisijunkite arba atkurkite slaptažodį