Privatumo politika

 

1. Įžanga ir sąvokos. 

1.1. Šios Privatumo politikos prasme paslaugos apima visus ir bet kokius asmens, apsilankiusio Reformatuknygos.lt Svetainėje (toliau – Lankytojas) veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant bendravimu forume, interaktyviu bendravimu ("chat"), skelbiamos informacijos skaitymą, atsiliepimų ir komentarų rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą bei gavimą ir kita (toliau – Paslaugos).

1.2. Naudodamasis Paslaugomis Lankytojas be išlygų ir apribojimų sutinka su šia Privatumo politika, o taip pat kitais Svetainėje prieinamais dokumentais, kuriuose nustatyti Lankytojo informacijos rinkimo tikslai ir būdai, jos saugojimo sąlygos ir pan. Jei Lankytojas nesutinka su šia Privatumo politika, Lankytojas neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis.

 

 2. Reformatuknygos.lt renkama informacija.

2.1. Naudojantis Svetaine, iš Lankytojo gali būti pareikalauta atlikti Registraciją tam, kad Lankytojas galėtų naudotis tam tikromis Paslaugomis.

2.2. Reformatuknygos.lt turi teisę savo nuožiūra naudotis visa Lankytojo pateikta informacija, kurią Lankytojas pateikia atlikdamas Registraciją, o taip pat kitais būdais Reformatuknygos.lt  sukaupta informacija apie Lankytoją.

2.3. Informacija, kuri yra surenkama Lankytojui atliekant Registraciją ir (ar) prisijungus prie Svetainės, o taip pat tiesiog lankantis Svetainėje, yra skirstoma į anoniminę ir asmeninę.

2.3.1. Anoniminė informacija. Reformatuknygos.lt renka anoniminę informaciją susijusią su faktais, kurie negali būti pritaikyti individualiam lankytojui. Pavyzdžiui, Reformatuknygos.lt  renka tam tikrą informaciją kiekvieną kartą Lankytojui apsilankius Reformatuknygos.lt tinklo portale norėdama padidinti prisijungusių prie Svetainių lankytojų naršymo kokybę. Reformatuknygos.lt renka visų lankytojų IP adresus, susijusius duomenis ir naršyklių bei operacinių sistemų tipus. Reformatuknygos.lt taip pat renka bendras paieškos išraiškas iš įvairių paieškos programų, orientuotų į vidinę reklamą, bei 50 populiariausių paieškos žodžių sąrašą. Reformatuknygos.lt renka šią visų lankytojų informaciją Paslaugų stebėjimo, tobulinimo ir tiesioginės reklamos tikslais. Reformatuknygos.lt taip pat kaupia informaciją apie Lankytojo atsakymus į klausimus, pateiktus Svetainėje, siekiant išsiaiškinti Lankytojo nuomonę apie Paslaugas, o taip pat Svetainėje talpinamą reklamą. Reformatuknygos.lt šią informaciją gauna iš visų lankytojų, nepriklausomai nuo to, ar jie užsiregistravę ar ne.

2.3.2. Asmeninė informacija. Tai informacija, susijusi su duomenimis, kurie tiksliai nusako, kas yra Lankytojas, tokie kaip vardas, adresas ir t.t. Tokia informacija gali būti renkama kaip priedas prie anoniminės informacijos. Reformatuknygos.lt asmeninę informaciją renka toliau išvardintais būdais iš skirtingų Svetainės dalių:

2.3.2.1. Registracija: kai Lankytojas registruojasi Svetainėje, Lankytojas pateikia šiuos duomenis: savo vardą, adresą, pašto kodą, elektroninio pašto adresą, gimimo datą, telefono numerį ir (ar) kitą informaciją, kurią pateikti reikalaujama Registracijos metu.

2.3.2.2. Papildoma registracija: Reformatuknygos.lt gali pareikalauti atlikti papildomą registraciją tam tikrų Paslaugų naudojimui, pvz., kai Lankytojas dalyvauja forumo pokalbiuose ar kuria savo blogą (tinklaraštį). Jei Lankytojas nori įsigyti kuriuo nors būdu Prekes, Reformatuknygos.lt gali reikalauti, o Lankytojas privalo pateikti tokią informaciją kaip kreditinės kortelės numeris, Lankytojo telefono numeris ir kitokie duomenys. Nesuteikus Reformatuknygos.lt reikalaujamos informacijos, Reformatuknygos.lt gali Lankytojui neleisti naudotis tam tikromis Paslaugomis.

2.3.2.3. Korespondencija ir bendravimas: jei Lankytojas susisiekia su Reformatuknygos.lt, tai Reformatuknygos.lt gali išsisaugoti tokio bendravimo įrašus ir kitą su tuo susijusią informaciją.

2.3.2.4. Reformatuknygos.lt turi teisę kaupti informaciją apie Lankytoją jam prisijungiant prie tinklo. Ši informacija rodo, kokius tinklapius Lankytojas lanko, kokiu laiku ir kaip dažnai tą daro. Taip pat, ši informacija apima duomenis, kuriuos Lankytojas siunčia Reformatuknygos.lt  tinkle.

 

3. Asmenys gaunantys informaciją.

3.1. Registracijos metu Lankytojo pateikta informacija, o taip pat bet kokia kita informacija, kuri tampa prieinama Reformatuknygos.lt Lankytojui naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, yra kaupiama ir saugoma tik Reformatuknygos.lt serveryje. Reformatuknygos.lt pasilieka teisę perduoti Reformatuknygos.lt nuožiūra pasirinktą informacija apie Lankytoją bet kokiems tretiesiems asmenims, tiek kiek tai neprieštarauja taikomiems teisės aktams.

3.2. Reformatuknygos.lt atkreipia Lankytojo dėmesį į tai, jog Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas interneto svetaines. Kai kuriose iš tokių interneto svetainių gali būti kaupiama Lankytojo asmeninė informacija, o reklaminės interneto svetainės gali naudoti "cookies" ir "web beacons" (taip vadinami "tinklo šnipai") savo reklamose, siekdami surinkti informaciją apie Lankytoją. Prašome perskaityti Privatumo politikos 4 skyrių, kuriame sužinosite daugiau apie reklamą Svetainėje. Reformatuknygos.lt Privatumo politika ir jose išdėstytos nuostatos neapima trečiųjų asmenų taikomos privatumo politikos bei nuostatų dėl informacijos rinkimo. Reformatuknygos.lt nėra ir nebus laikomas atsakingu už jokius trečiųjų asmenų, renkančių informaciją apie Lankytoją, veiksmus.

 

4. "Cookies", "Web beacons" ir jų naudojimas.

4.1. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog Reformatuknygos.lt renka anoniminę informaciją apie Lankytoją naudodamas "cookies" ir "web beacons".

4.2. "Cookie" – tai mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į Lankytojo kompiuterio kietąjį diską, kad interneto svetainės administratorius galėtų atskirti Lankytojo kompiuterį ir matyti Lankytojo veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja Lankytojo naršyklę kiekvieną kartą Lankytojui apsilankius Svetainėje. "Cookie" neleidžia interneto svetainėms įsiminti jokios asmeninės Lankytojo informacijos (tokios kaip Lankytojo vardas ir adresas), kurią Lankytojas galėtų pamiršti įslaptinti.

4.3. "Cookie" leidžia Reformatuknygos.lt automatiškai įsiminti Lankytojo interneto naršyklės tipą, kai Lankytojas lankosi Svetainėje. Norėdamas pasiūlyti Lankytojui kuo geresnę paslaugų kokybę, Reformatuknygos.lt naudoja "cookies" tam, kad:

4.3.1. galėtų teikti produktus ir paslaugas kuo kokybiškiau ir veiksmingiau. Saugant tam tikrą informaciją "cookie" dokumentuose arba siejant "cookie" su registracija, mėgstamiausiais tinklapiais ar trumpu Lankytojo apibūdinimu Reformatuknygos.lt  kompiuterinėje sistemoje, Reformatuknygos.lt gali pateikti Paslaugas žymiai greičiau ir efektyviau didesniam lankytojų skaičiui. Ši informacija paprastai saugoma užkoduota forma, kurią iššifruoti gali tik Reformatuknygos.lt;

4.3.2. galėtų vesti statistiką, tokią kaip lankytojų skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su Lankytojo asmenine informacija.

4.4. "Cookie" naudojimas yra pramoninis standartas, todėl jie naudojami daugelyje interneto svetainių. Yra galimybė užkirsti kelią "cookie" prasiskverbimui į Lankytojo kompiuterį arba uždrausti bet kokias "cookie" formas. Tokiu atveju dalis Paslaugų gali dalinai arba visiškai neveikti.

4.5. "Web beacons", taip pat žinomi kaip GIFs arba vieno pikselio GIFs, – tai maži grafiniai dokumentai, kuriuos Reformatuknygos.lt gali talpinti Svetainėje ir elektroniniuose laiškuose, kuriuos Reformatuknygos.lt siunčia Lankytojui. "Cookies" bei "Web beacons" drauge leidžia Reformatuknygos.lt tiksliai suskaičiuoti unikalių lankytojų skaičių tam tikrose interneto svetainėse ir atitinkamų svetainių parodymų skaičių. Naudodamasis "web beacons", Reformatuknygos.lt taip pat gali sužinoti, kiek kartų buvo peržiūrėta konkreti interneto svetainė, kurios reklama buvo pateikta Lankytojui elektroniniu paštu arba kiek kartų buvo peržiūrėta konkreti prekė bei jos specifikos aprašymas. Tokia informacija nebūna susieta su Lankytojo asmenine informacija.

4.6. Bet kuris Svetainėse esantis paveikslėlis gali būti "web beacons". Tretieji asmenys, reklamuodamiesi Svetainėje ar kitais būdais, gali naudoti "web beacons" pačioje reklamoje.

4.7. Kadangi "web beacons" veikia kartu su "cookies", Lankytojas gali uždrausti "web beacons" rinkti Lankytojo informaciją, nustatydami savo naršyklę kaip nepriimančią bet kokių, arba tik Svetainės "cookies".

 

5. Lankytojo informacijos naudojimas.

5.1. Reformatuknygos.lt turi teisę savo nuožiūra, visapusiškai ir bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu naudotis visa sukaupta informacija apie Lankytoją. Toliau yra paminėti pavyzdžiai, kokiems tikslams Reformatuknygos.lt gali naudoti informaciją, surinktą apie konkretų Lankytoją:

5.1.1. tam, kad galėtų redaguoti Turinį taip, kaip Lankytojui yra aktualiausia, t.y. tokias Svetainių dalis Ypatingi pasiūlymai, Mano paskyra, Krepšelis ir kitas. Kai kuriais atvejais Reformatuknygos.lt reikia žinoti tikslius duomenis apie Lankytoją tam, kad Reformatuknygos.lt galėtų pasiūlyti specializuotas Paslaugas ir Prekes bei tikslinę reklamą;

5.1.2. Reformatuknygos.lt taip pat naudoja bendrus duomenis statistinei analizei apie bendras charakteristikas ir Registraciją atlikusių Lankytojų elgesį, siekdamas išsiaiškinti poreikius, susijusius su tam tikromis Svetainės skiltimis bei išanalizuoti, kaip ir kur efektyviausiai panaudoti turimus resursus. Be šių duomenų Reformatuknygos.lt nežinotų, kurios Svetainės skiltys yra populiariausios ir negalėtų tinkamai keisti bei redaguoti Turinio ir siūlomų Paslaugų;

5.1.3. Reformatuknygos.lt kaupia bendrą paieškos žodžių sąrašą iš įvairių paieškos programų. Ši informacija kaupiama anonimiškai ir yra naudojama Paslaugų vystymo, Prekių asortimento formavimo, stebėjimo ir gerinimo tikslais, tikslinės reklamos tobulinimui ir kitais tikslais;

5.1.4. Reformatuknygos.lt gali siųsti elektroninius laiškus arba laiškus paštu, taip pat trumpąsias žinutes (sms) į lankytojo mobiliojo ryšio telefoną su informacija apie Paslaugas, kurios, Reformatuknygos.lt nuomone, sudomintų Lankytoją.  

 

6. Lankytojo informacijos keitimas.

6.1. Lankytojas gali, o Taisyklėse nustatytais atvejais ir privalo, papildyti ir (ar) pakeisti savo Prisijungimo duomenis, jiems pasikeitus. Prisijungimo duomenys gali būti keičiami Svetainėje nurodyta tvarka ir būdais. 

 

7. Informacijos apsaugos priemonės.

7.1. Reformatuknygos.lt naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Lankytojų Prisijungimo duomenis. Prie Lankytojo Prisijungimo duomenų gali prieiti tik tam įgalioti Reformatuknygos.lt personalo atstovai.

7.2. Reformatuknygos.lt primena, jog Lankytojas yra pats atsakingas už visų Prisijungimo duomenų slaptumą. Reformatuknygos.lt prašo būti atsargiam naudojant ir saugant Prisijungimo duomenis. Lankytojas turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Lankytojo profilio, kur galima pamatyti ar redaguoti asmeninę informaciją, ypač tais atvejais, kai Lankytojas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz. interneto kavinėje).

7.3. Reformatuknygos.lt įsipareigoja stengtis apsaugoti Lankytojo asmens duomenis, kuriuos tvarko Reformatuknygos.lt, tačiau atsižvelgiant į tai, kad Lankytojo informacija yra siunčiama interneto ryšiu, Reformatuknygos.lt įspėja, kad Reformatuknygos.lt negali garantuoti ir negarantuoja jokios Lankytojo perduodamos informacijos, įskaitant ir asmeninius duomenis, saugumo.

 

8. Programinė įranga ir jos įdiegimas.

8.1. Reformatuknygos.lt gali padaryti prieinamą įdiegimui savo nuožiūra pasirinktą programinę įrangą, skirtą naudoti tam tikroms Svetainėje prieinamoms Paslaugoms. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad Reformatuknygos.lt gali apriboti Lankytojo galimybes naudotis tam tikromis Paslaugomis tais atvejais, kai nėra įdiegiama tam tikra programinė įranga. Tokia programinė įranga gali būti sukurta tiek Reformatuknygos.lt tiek ir trečiųjų asmenų, kuriems pavestas toks darbas. Programinė įranga gali būti sukurta tokiu būdu, kad savarankiškai kontaktuotų su Reformatuknygos.lt ar trečiųjų asmenų aparatine įranga tam, kad įdiegta programinė įranga veiktų, o taip pat tam, kad Lankytojas turėtų galimybę sužinoti apie tokios programinės įrangos atnaujinimus bei patobulinimus. Tokios programinės įrangos naudojimo sąlygos yra aptariamos atskira sutartimi, kurios tekstas prieinamas Lankytojui įdiegiant tokią programinę įrangą.

 

9. Asmenį identifikuojančios informacijos saugojimo vieta.

9.1. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog Lankytojo Prisijungimo duomenys, o taip pat bet kokia kitokia informacija susijusi su lankytoju ir kurią renka Reformatuknygos.lt, gali būti saugoma tiek Lietuvos Respublikos teritorijoje tiek ir bet kurioje kitoje šalyje. Naudodamasis Svetaine Lankytojas sutinka su aukščiau nurodytos informacijos perdavimu už Lankytojo šalies ribų.

 

10. Atnaujinimai.

10.1. Reformatuknygos.lt turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti Privatumo politiką, o tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo šiame svetainės puslapyje. Jei Lankytojas po Privatumo politikos pakeitimų paskelbimo naudojasi Svetaine ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais. Lankytojui nesutinkant su pakeistu Privatumo politikos turiniu, jis praranda teisę naudotis Paslaugomis, o taip pat privalo nedelsiant panaikinti savo registraciją Svetainėje.

 

Naujos paskyros registracija

Jau turite paskyrą?
Tada prisijunkite arba atkurkite slaptažodį